PROJE YÖNETİMİ TEMEL METOT ve TEKNİKLERİ

  
PROJE YÖNETİMİ
TEMEL METOT ve TEKNİKLERİ
SEMİNER
SÜRE
16 Saat / 2 Gün
ÖN BİLGİ ve TEST
Kurumsal proje süreçleri konusunda bilgi ve deneyim
DOKÜMAN
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
EĞİTİM YERİ
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
DÜZEY
TEMEL (BAŞLANGIÇ)
 
Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir.
Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan çalışmalara “proje” denilmektedir.
IT sektörü, finans sektörü, imalat ve inşaat sektörü başta olmak üzere her alanda yapılan yeni yatırımlar, yeni düzenlemeler ve faaliyetler proje olarak ele alınmaktadır.
Proje yönetimi, projelerin insan gücü, malzeme, bütçe ve zaman kısıtlamalarını en iyi şekilde yönetmeyi amaçlayan bir alan olarak artık kendini kanıtlamıştır. Proje yönetimi metot ve teknikleriyle işlerin en kısa sürede, en az maliyetle ve en yüksek kalitede yapılması sağlanır.
Proje yönetimi seminerimiz; şirketlerin kendi çalışma alanlarına uygun projeleri geliştirmelerini ve en iyi şekilde yönetmelerini sağlamak üzere temel bilgileri, kavramları, ilgili süreçleri ve örnek olay (case study) çalışmalarıyla proje yönetimi metodolojisini açıklamayı ve uygulamayı amaçlamaktadır.
(Proje yönetimi metodu olarak PMI (Project Management Institute) standartları benimsenmiştir)
 
Tanımı
Proje Yönetimi (Project Management), projelerin hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için geliştirilmiş bir disiplindir. Günümüz rekabet koşulları, şirketlerin uluslararası projelere katılması gibi gereksinimler; yapılan projelerin, zaman, maliyet ve insan gücü kullanımı bakımından etkin bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.
 
Amacı ve Kazanımları
Seminerimizin amacı kurumsal projelerin, proje yönetimi kurallarına uygun olarak yönetilmesini sağlayacak kavramsal bilgileri açıklamak ve uygulayıcı yeteneklerini geliştirmektir. Katılımcılar bir projenin beratı hazırlamayı, paydaş analizini yapmayı ve kapsam dokümanını yazmayı öğrenecekler. Ardından projenin planlamasına ilişkin iş kırılımı, iş paketlerini oluşturmayı, zaman planı ve ağ diyagramlarını oluşturmayı, daha sonra da projenin insan kaynakları yönetimi, kalite ve risk yönetimine ilişkin temel uygulamaları yapacaklar.
 
Kimler için
    Proje Yöneticileri ve Proje Yöneticisi adayları
    Yöneticiler
    IT departmanı sorumluları ve yöneticileri
    Planlama sorumluları ve yöneticileri
    Kalite sorumluları ve yöneticileri
    Çeşitli event/olay ve kampanya sorumluları ve yöneticileri
    İnsan kaynakları sorumluları ve yöneticileri
    İnşaat mühendisleri
    Diğer mühendisler ve araştırmacılar
 
Seminerin İçeriği
Ünite 1. Proje Yönetimi Temel Kavramları
    Proje nedir
    Projelerin amaçları
    Projelerin başarı kriterleri
    Proje ile operasyon arasındaki farklar
    Proje Yönetimi kavramının tanımlanması
    Proje Yöneticisi
    Proje yöneticisinin görevleri
 
Ünite 2: Proje Yönetimi Organizasyonu
    Proje ekibini oluşturmak ve kurum içindeki proje yönetimi görevlerini açıklamak.
    Fonksiyonel organizasyonlarda proje yapmak
    Matris organizasyonlarda proje yapmak
    Proje bazlı çalışan organizasyonlarda proje yapmak
    Paydaşlar ve paydaşları analizi
    Örnek olay: Şirket yapısını tanımlama
    Örnek olay: Proje beratı hazırlama
    Örnek olay: Paydaş analizi
     
Ünite 3: Proje Yönetimi Süreçleri
    Bir projenin geliştirilmesindeki süreçler açıklanır. Süreçler ana süreç grupları ve bunları içindeki işlemler olarak ele alınır.
    PMI ® tarafından önerilen süreçler açıklanır.
    Araçlar ve teknikler
    Örnek olay: Süreçleri belirleme
     
Ünite 4: Planlama Süreçleri
    Kapsamın tanımlanması, iş kırılımının çıkarılması (WBS), aktivitelerin tanımlanması ve sürelerinin belirlenmesi ve zaman planının çıkarılması.
    Bütçe ve risk yönetimine ilişkin planların yapılması.
    Araçlar ve teknikler
    Örnek olay: Kapsamı belirleme
    Örnek olay: İş kırılımı (WBS)
    Örnek olay: Aktiviteleri belirleme
    Örnek olay: Kilometre taşlarını belirleme
    Örnek olay: İlişkileri tanımlama
    Örnek olay: Network diyagramını hazırlama
    Örnek olay: İş planının (takvim) yapılması
    Örnek olay: Kritik patikanın belirlenmesi
    Örnek olay: İnsan kaynaklarının belirlenmesi
    Örnek olay: Bütçenin yapılması
    Örnek olay: Risk planlama (Risk Analizi)
     
Ünite 5: Projenin Yürütülmesi
    Projenin yürütülmesine ilişkin açıklamalar.
    Araçlar ve teknikler
    Örnek olay: Performansı izlemek
     
Ünite 6: Projenin İzlenmesi
    Kontrol çalışmalarına ilişkin çalışmalar açıklanır.
    Araçlar ve teknikler
    Örnek olay: Varyans analizi
     
Ünite 7: Projenin Kapatılması
    Projenin kapatılmasına ilişkin çalışmalar açıklanır.
    Araçlar ve teknikler
    Örnek olay: Projeni kapatılması
 
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Microsoft Project 2010/2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir.
Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz (bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir. Kopyalarına itibar etmeyiniz.
(Kurumsal seminerler, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı boşa harcamayınız!)